What's new
 

Rovaniemi Arctic Spirit seeks solutions for the well-being and education of young people in the Arctic region

31.10.2017

The Rovaniemi Arctic Spirit conference in Rovaniemi on November 14-16 will discuss the UN's sustainable development goals from the Arctic perspective. One of the goals is quality education and it is discussed at the conference, especially from the point of view of the specific challenges in the Arctic region. The theme is interwoven to the Finnish chairmanship of the Arctic Council where education is one of the priorities.

Panel discussion "What is Sustainable Education in the Arctic?" on Thursday November 16 focuses on what sustainable education means in practice. It will bring up the specific challenges to education in the Arctic region and try to find solutions to them. Professor Tuija Turunen, the Dean of the Faculty of Education of the University of Lapland and the head of the Thematic Education Network of the UArctic, will open the panel. The panel members are experts from the Arctic Research Institute and the Sámi Parliament.

The theme of education and the well-being of young people in the Arctic region are closely linked. They are the themes for a panel debate in the conference session "Well-Being among the Young People in the Arctic" on November 16. Vice-President for Research at the University of the Arctic Arja Rautio who heads the Thematic Network for , President of the Health and Well-being, and who researches the health benefits of nature, social exclusion and the health and well-being of Arctic indigenous peoples. The participants of the panel discussion are experts from Arctic research and welfare institutions and the chair is University Lecturer Tapio Nykänen of the University of Lapland.

In Hostel Café Koti in Rovaniemi, there is an open youth forum for young people on Monday, November 13, starting at 18 o'clock. Local young people are invited to present their ideas and opinions about the future of the Arctic region.

The Rovaniemi Arctic Spirit conference also hosts a meeting of the heads of Nordic universities. The meeting is linked with the Joint Arctic Agenda program, signed in 2016 with the aim of intensifying co-operation between Nordic universities in education, research, innovation and interaction.


More information:


Conference Director
Markku Heikkilä, Head of Science Communications, Arctic Centre at the University of Lapland
markku.heikkila(at)ulapland.fi, 040 484 4300

*********************

Arktisen alueen nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen etsitään ratkaisuja Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssissa


Rovaniemellä 14.-16.11. järjestettävässä Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssissa pohditaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita arktisen alueen näkökulmasta. Yksi tavoitteista on hyvä koulutus, josta keskustellaan konferenssissa etenkin arktisen alueen erityishaasteiden näkökulmasta. Teema kietoutuu myös Suomen puheenjohtajuuskauteen arktisessa neuvostossa, jossa koulutus on nostettu yhdeksi prioriteetiksi.

Torstaina 16.11. järjestettävässä ”What is sustainable eduction in the Arctic?” -paneelikeskustelussa pohditaan, mitä kestävä koulutus käytännössä tarkoittaa, nostetaan esiin koulutukseen liittyviä erityishaasteita arktisella alueella ja haetaan niihin ratkaisuja. Avauspuheenvuoron pitää Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani, professori Tuija Turunen, joka johtaa myös Arktisen yliopiston UArctikin temaattista koulutusverkostoa. Keskusteluun osallistuu asiantuntijoita arktisen alueen tutkimuslaitoksesta ja Saamelaiskäräjiltä.

Koulutusteema liittyy kiinteästi nuorten hyvinvointiin arktisella alueella, joka on nostettu yhden paneelikeskustelun teemaksi ”Well-Being Among Young People in the Arctic” -sessiossa 16.11. Keskustelun avaa Arktisen yliopiston tutkimusvararehtori ja terveys- ja hyvinvointiverkoston puheenjohtaja Arja Rautio, joka on erikoistunut tutkimuksessaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin, sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä arktisten alkuperäiskansojen terveyteen ja hyvinvointiin. Paneelikeskustelua, johon osallistuu asiantuntijoita arktisen alueen tutkimus- ja hyvinvointilaitoksista, johtaa yliopistonlehtori Tapio Nykänen Lapin yliopistosta.

Rovaniemellä Hostel Café Kodissa järjestetään erityisesti nuorille suunnattu avoin Youth Forum -keskustelutilaisuus maanantaina 13.11. klo 18 alkaen. Paikalliset nuoret kutsutaan esittämään ideoitaan ja mielipiteitään arktisen alueen tulevaisuudesta.

Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssin yhteydessä kokoontuu myös pohjoismaiden yliopistojen rehtoreita. Tapaaminen liittyy vuonna 2016 allekirjoitettuun yliopistojen yhteiseen Joint Arctic Agenda -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on tiivistää pohjoisten korkeakoulujen yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa, innovaatioissa ja vuorovaikutuksessa.

Lisätietoja:Konferenssin vastuullinen johtaja
tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, Lapin yliopiston Arktinen keskus
markku.heikkila(at)ulapland.fi, 040 484 4300

Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK