BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231016T072842Z DESCRIPTION:Session description: Session in Finnish on co-creation of knowl edge and climate change in the Nordic countries. Participants include the Arctic Society of Finland and the Sámi Climate Council. A report from the session will be published in English. \nSessio tuo uutta tietoa ilmastonm uutoksen vaikutuksista\, tiedon yhteistuotannosta alkuperäiskansojen kans sa ja alkuperäiskansojen osallisuudesta ilmastopoliittiseen päätöksent ekoon. Sessioon osallistuu puhujina Suomen arktinen seura ja ilmastolain m ukaisen saamelaisen ilmastoneuvoston perinteisen tiedon haltijat ja tiedey hteisön edustajat. \nAvauspuheet: \n* Suomen arktinen seura - seuran vara puheenjohtaja Hannele Pokka\n* Saamelainen ilmastoneuvosto ja sen rooli il mastopolitiikan tietopohjan tukemisessa - Suomen ilmastoneuvoston puheenjo htaja Klemetti Näkkäläjärvi\nPaneeli: Ilmastonmuutos ja tiedon yhteist uotanto \nModeraattori: Jouni J.K. Jaakkola\, kansanterveystieteen profess ori ja Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen (CERH) johtaja\, Oulun yliopisto.\n\nOsallistujat: Saamelaisen ilmastoneuvoston j äsenet \n\n\nPaneelissa keskustellaan tiedeyhteisön ja saamelaisen perin teisen tiedon haltijoiden näkemyksistä ilmastonmuutoksesta\, sen hillinn ästä ja siihen sopeutumisesta. Lisäksi keskustellaan näkemyksistä tie don yhteistuotannosta\, eli perinteisen tiedon ja akateemisen tiedon vuoro vaikutuksesta saamelaisia koskevassa ilmastonmuutostutkimuksessa. \n \n \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20231115T103000 DTSTAMP:20231016T072842Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20231115T093000 LAST-MODIFIED:20231016T072842Z LOCATION:Arktikum\, room Polarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Tiedon yhteistuotanto ja ilmastonmuutos pohjoismaissa TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005034804F1B00DA01000000000000000 010000000A5B772D6A68C094FA6361DA0F3507B55 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Session description: Session in F innish on co-creation of knowledge and climate change in the Nordic countr ies. Participants include the Arctic Society of Finland and the Sámi Clim ate Council. A report from the session will be published in English. \ ;

Sessio tuo uutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikut uksista\, tiedon yhteistuotannosta alkuperäiskansojen kanssa ja alkuperä iskansojen osallisuudesta ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Sessioon osallistuu puhujina Suomen arktinen seura ja ilmastolain mukaisen saamela isen ilmastoneuvoston perinteisen tiedon haltijat ja tiedeyhteisön edusta jat.

Avauspuheet:

Paneeli: Ilmastonmuutos ja tiedon yhteistuotanto

Moderaattori: Jouni J.K. Jaakkola\, \;kansanterveystieteen p rofessori ja Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen ( CERH) johtaja\, Oulun yliopisto.

Osallistujat: Saamelaisen ilmaston euvoston jäsenet

Paneelissa keskustellaan tiedeyhteisön ja saamelaisen perinteisen tiedon haltijoiden näkemyksistä ilmastonmuutoksesta\, sen h illinnästä ja siihen sopeutumisesta. Lisäksi keskustellaan näkemyksist ä tiedon yhteistuotannosta\, eli perinteisen tiedon ja akateemisen tiedon vuorovaikutuksesta saamelaisia koskevassa ilmastonmuutostutkimuksessa.

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR